ബ്രിട്ടൺ മന്ത്രിസഭയിലെ തുടര്‍ച്ചയായ രാജികള്‍ ലിസ് ട്രസിന് വെല്ലുവിളിയാകുമോ?

Spread the loveകഴിഞ്ഞയാഴ്ച  ലിസ് ട്രസ് സര്‍ക്കാർ ധനകാര്യ മന്ത്രിയായിരുന്ന ക്വാസി ക്വാര്‍ട്ടേങിനെ  മന്ത്രിസഭയില്‍ നിന്നും പുറത്താക്കിരുന്നുSource link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!