തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിലെ വനിതാ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളെ ആദരിച്ച് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ

Spread the loveചടങ്ങിൽ അശ്വതി തിരുനാൾ ഗൗരി ലക്ഷ്മി ബായ് തമ്പുരാട്ടിക്ക് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന്റെ ഓണററിമെമ്പർഷിപ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകി. Source link

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Facebook Comments Box
error: Content is protected !!