തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിലെ വനിതാ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളെ ആദരിച്ച് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ

Spread the loveചടങ്ങിൽ അശ്വതി തിരുനാൾ ഗൗരി ലക്ഷ്മി ബായ് തമ്പുരാട്ടിക്ക് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന്റെ ഓണററിമെമ്പർഷിപ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകി. Source link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!