അടിമാലിയിൽ ലഹരി വേട്ട; എംഡി എം എയും ഹാഷിഷുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ

അടിമാലിയിൽ നാർക്കോട്ടിക് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വിഭാഗം നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ യുവാവിനെ മാരക ലഹരി മരുന്നായ എംഡി എം എയും ഹാഷിഷും കഞ്ചാവും ചരസുമായി…

error: Content is protected !!