കുവൈറ്റിലെ ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ ‘റമദാൻ സൂക്ക് ആരംഭിച്ചു

കുവൈറ്റ് സിറ്റി> റമദാൻ സ്പെഷ്യൽ പ്രമോഷൻ ന്റെ ഭാഗമായി ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ ‘റമദാൻ സൂക്ക്  ആരംഭിച്ചു. പരമ്പരാഗത റമദാൻ ഭക്ഷ്യ…

error: Content is protected !!