ബസിൽ നിന്ന് വിദ്യാർഥിയെ കണ്ടക്ടർ വലിച്ചിട്ടു; ബസ് നിർത്താതെ പോയി

ഗുരുവായൂർ: ചാവക്കാട്   വിദ്യാർഥിയെ കണ്ടക്ടർ വലിച്ചിട്ടു. എം.ആർ.ആർ. എം. ഹൈസ്കൂളിലെ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി എടക്കഴിയൂർ കുറുപ്പത്ത് ഫിറോസിൻ്റെ മകൻ റിഷിൻ…

error: Content is protected !!