കോഴിക്കോട് ചെത്ത് തൊഴിലാളി തെങ്ങിൽ നിന്ന് വീണു മരിച്ചു

കോഴിക്കോട്: കട്ടിപ്പാറയിൽ ചെത്ത് തൊഴിലാളിയെ തെങ്ങിൽ നിന്നും വീണു മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ചമൽ കുന്നിപ്പള്ളി റെജി ( 50) ആണ്…

തെങ്ങിൽ കയറുന്നവർക്ക് തഴമ്പുള്ളതിനാൽ വധുവിനെ കിട്ടുന്നില്ല; ഇപി ജയരാജൻ

കോഴിക്കോട്: നാട്ടിൽ തെങ്ങിൽ കയറാൻ ആളില്ലെന്ന് എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ഇപി ജയരാജൻ. തെങ്ങിൽ കയറുന്നവർക്ക് തഴമ്പുള്ളതിനാൽ വധുവിനെ കിട്ടാനില്ല. തെങ്ങ് കയറുന്നവർക്ക്…

error: Content is protected !!