ചൈനീസ് സംഘം യുഎഇ സന്ദർശിച്ചു

അബുദാബി> ചൈനയിലെ ഉന്നതല സംഘം യു എ ഇ യിൽ സന്ദർശനത്തിന് എത്തി. ചൈനയുടെ വൈസ് പ്രീമിയർ ഹു ചുൻ ഹുവ …

error: Content is protected !!