ദുരൂഹതകൾ നിറഞ്ഞ ചിന്നമ്മയുടെ കൊലപാതകം, അതേ വീട്ടിൽ ജോർജും മരിച്ച നിലയിൽ, മൃതദേഹത്തിന് ദിവസങ്ങൾ പഴക്കം

ഇടുക്കി: ഭാര്യ കൊലചെയ്യപ്പെട്ട ആതേ വീട്ടിൽ ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ഭർത്താവും മരിച്ച നിലയിൽ. കട്ടപ്പന കൊച്ചുതോവാളയിൽ വീടിനുള്ളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ…

error: Content is protected !!