താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ നാരങ്ങയുമായി വന്ന ലോറി ജുമാ മസ്ജിദിന് മുകളിലേക്ക് മറിഞ്ഞു

കോഴിക്കോട്: താമരശ്ശേരരി ചുരത്തിൽ ലോറി പള്ളിക്ക് മുകളിലേക്ക് മറിഞ്ഞു. ചുരം റോഡിൽ ചിപ്പിലിത്തോട് ജുമാ മസ്ജിദിന് മുകളിലേക്ക് ആണ് ലോറി മറിഞ്ഞത്.…

error: Content is protected !!