തുർക്കി ഭൂകമ്പം: ഘാന താരം ക്രിസ്‌റ്റ്യൻ അറ്റ്‌സു മരണപ്പെട്ടതായി സ്ഥിരീകരണം

അങ്കാറ> തുർക്കി ഭൂകമ്പത്തിൽകാണാതായ ഘാന ഫുട്ബോൾ താരം ക്രിസ്‌റ്റ്യൻ അറ്റ്സു മരണപ്പെട്ടതായി സ്ഥിരീകരണം. അറ്റ്സുവിന്റെ മൃതദേഹം അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്ന വീടിന്റെ അവശിഷ്‌ടങ്ങളിൽ…

error: Content is protected !!