‘തിലകം അണിഞ്ഞാൽമാത്രം തിരിച്ചുവരാം’ , അല്ലെങ്കിൽ, എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച്‌ ഇവിടെനിന്ന്‌ പോകണം’’ ; ഛത്തീസ്‌ഗഢിലെ ക്രൈസ്തവവേട്ട

റായ്പുർ (ഛത്തീസ്ഗഢ്) ‘‘ഈ തിലകം നെറ്റിയിൽ തൊട്ടാൽമാത്രം ഗ്രാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാം. ഇവിടെ മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം താമസിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ, എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെനിന്ന് പോകണം’’–-…

മതഭ്രാന്ത്‌ നാടുവാഴുമ്പോൾ നിശ്ശബ്ദരാകരുത്‌ ; ഛത്തീസ്‌ഗഢിലെ ക്രൈസ്‌തവ വേട്ടയിൽ ദീപിക

കോട്ടയം ഛത്തീസ്‌ഗഢിലെയടക്കം ക്രൈസ്‌തവ വേട്ടയിൽ ചില മുൻനിര മാധ്യമങ്ങളുടെ ‘മുഖംമൂടിയഴിക്കുന്ന’ നിലപാടും കണക്കുമായി ദീപിക. രാജ്യത്ത്‌ വ്യാപകമായും ഛത്തീസ്‌ഗഢിൽ അതീവ…

error: Content is protected !!