പാറമട മൂലം ജീവിക്കാനാകുന്നില്ല;യുവതി കൈക്കുഞ്ഞുമായി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിനു മുന്നില്‍ ജീവനൊടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു

കോട്ടയം കൂട്ടിക്കൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ കൈക്കുഞ്ഞുമായെത്തി യുവതി ജീവനൊടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. കൊടുങ്ങ സ്വദേശിനിയായ റോസമ്മ തോമസ് എന്ന സ്ത്രീയാണ് മണ്ണെണ്ണ…

error: Content is protected !!