ജാതി വിവേചനം; ജീവനക്കാരെകൊണ്ട് വീട്ടു ജോലിയെടുപ്പിക്കല്‍; കെ.ആര്‍ നാരായണന്‍ ഫിലിം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടര്‍ക്കെതിരെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍

കോട്ടയം: കെ.ആര്‍ നാരായണന്‍ നാഷണല്‍ ഫിലിം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടര്‍ ശങ്കര്‍ മോഹനെതിരെ സമരം ശക്തമാക്കി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍. വിദ്യാര്‍ത്ഥികളോടും ജീവനക്കാരോടും ജാതി വിവേചനം…

error: Content is protected !!