പച്ചക്കറി വണ്ടിയിലൂടെ കണ്ണൂര്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ജയിലിലേക്ക് കഞ്ചാവ് കടത്ത്; ഗുരുതര സുരക്ഷാവീഴ്ച, സൂപ്രണ്ടിന് സസ്പെന്‍ഷന്‍

Last Updated : October 20, 2022, 19:04 IST കണ്ണൂര്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ജയിലിലേക്ക് പച്ചക്കറി കൊണ്ടുവരുന്ന ഓട്ടോ റിക്ഷ ഉപയോഗിച്ച്…

error: Content is protected !!