അയ്യപ്പഭക്തർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബസ് ഇടിച്ച് പരിക്കേറ്റ കാട്ടാനയെ ഇന്ന് മയക്കു വെടി വെക്കും

വയനാട് കല്ലൂരിൽ അയ്യപ്പഭക്തർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബസ് ഇടിച്ച് പരിക്കേറ്റ കാട്ടാനയെ ഇന്ന്  മയക്കു വെടിവെച്ചേക്കും. ആനയെ നിരീക്ഷിച്ച് ആരോഗ്യസ്ഥിതി പരിഗണിച്ച ശേഷമായിരിക്കും…

error: Content is protected !!