ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഈ ജുന്‍ജുന്‍വാല സ്‌മോള്‍ കാപ് ഓഹരി അപ്പര്‍ സര്‍ക്യൂട്ടില്‍; കാരണമിതാണ്

Spread the love


This Rakesh Jhunjhunwala Portfolio Stock Small Cap DB Realty Shares Hit Upper Circuit Know The Reason For Rally | ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഈ് ജുന്‍ജുന്‍വാല സ്‌മോള്‍ കാപ് ഓഹരി അപ്പര്‍ സര്‍ക്യൂട്ടില്‍; കാരണമിതാണ് – Malayalam GoodreturnsSource link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!