42-ല്‍ നിന്നും 69 രൂപയിലേക്കെത്തി; സൊമാറ്റോ ഇനിയും വാങ്ങണോ അതോ വിറ്റൊഴിയണോ?

Spread the love


New-age Tech Company Stock Zomato Forwarding Through Bullish Path And Reaches 70 Levels Should Buy More Or Avoid Now? | 42-ല്‍ നിന്നും 69 രൂപയിലേക്കെത്തി; സൊമാറ്റോ ഇനിയും വാങ്ങണോ അതോ വിറ്റൊഴിയണോ? – Malayalam GoodreturnsSource link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!