രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നെത്തി ഇന്ത്യൻ ബിസിനസ് രം​ഗത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്നവർ; ആരാണ് മാർവാടികൾ; വിജയത്തിന് പിന്നിലെന്ത്

Spread the loveമാർവാടികളുടെ ബിസിനസ തന്ത്രങ്ങൾ എന്നും ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. രാജ്യത്തെ വളരെ ചെറിയൊരു ജനസമൂഹമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്‍വ്യവസ്ഥയിൽ വലിയൊരു ശതമാനം പങ്കുവഹിക്കുന്നതും. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് രാജ്യത്തെ പ്രധാന 10 മാർവാടി കമ്പനികളുടെ മൂല്യം ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ 6 ശതമാനം വരും. ഫോബ്സ് പട്ടികയിൽ നാലിലൊന്നും മാർവാടികൾ തന്നെ. ബിസിനസിൽ രാജ്യത്തൊട്ടാകെ രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് നോപ്പാളിലും മ്യാൻമാറിലുമായി അങ്ങനെ പരന്നുSource link

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Facebook Comments Box
error: Content is protected !!