അക്കൗണ്ടില്‍ പണമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് എസ്ഐപി നിർത്തേണ്ട; ഇവിടെയുണ്ട് ‘പ്ലാൻ ബി’

Spread the love


If You Have Short Of Money Choose Pausing SIP In Mutual Fund For Avoiding Penalty | അക്കൗണ്ടിൽ പണമില്ലാത്തതിനാൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എസ്ഐപി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം താൽക്കാലികമായി നിർത്തുന്ന സൗകര്യം ഉപയോ​ഗിക്കാം – Malayalam GoodreturnsSource link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!