1,000 രൂപയില്‍ തുടങ്ങാവുന്ന സർക്കാർ നിക്ഷേപം; കാലാവധിയില്‍ നേടാം 14 ലക്ഷം; മടിക്കുന്നത് എന്തിന്

Spread the love


Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Get Rs 19,000 Quarterly Pension And Benefit Of 14 Lakhs On Maturity By Investing 10 Lakh On SCSS | സീനിയർ സിറ്റിസൺ സേവിം​ഗ്സ് സ്കീമിൽ 10 ലക്ഷം നിക്ഷേപിച്ചാൽ ത്രൈമാസത്തിൽ 19,000 രൂപ പെൻഷനും കാലാവധിയിൽ 14 ലക്ഷത്തിന്റെ നേട്ടവും സ്വന്തമാക്കാം – Malayalam GoodreturnsSource link

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!