‘സ്ഥിര നിക്ഷേപമിട്ട് കാശ് പകുതിയും നികുതി കൊണ്ടുപോയി’; ഇനി പുതിയ വഴി; ഫിക്‌സഡ് മെച്യൂരിറ്റി പ്ലാനുകൾ നോക്കാം

Spread the love


Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Best Alternative To Fixed Deposit; Fixed Maturity Plan Gave High Returns With Low Tax Burden | കുറഞ്ഞ നികുതി ബാധ്യതയും ഉയർന്ന ആദായവും നൽകുന്ന ഫിക്സഡ് മെച്യൂരിറ്റി പ്ലാൻ സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിന് ബദലാണ് – Malayalam GoodreturnsSource link

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!