7 വര്‍ഷം കൂടിയുള്ള ബ്രേക്കൗട്ട്; 6 മാസത്തില്‍ ഈ സ്‌മോള്‍ കാപ് ഓഹരി ഇരട്ടിയാകും; വാങ്ങുന്നോ?

Spread the love


Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Multi Year Breakout Small Cap Auto Stock SML Isuzu Can Be Double In Next 6 To 12 Months Should You Buy | 7 വര്‍ഷം കൂടിയുള്ള ബ്രേക്കൗട്ട്; 6 മാസത്തില്‍ ഈ സ്‌മോള്‍ കാപ് ഓഹരി ഇരട്ടിയാകും; വാങ്ങുന്നോ? – Malayalam GoodreturnsSource link

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!