5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കായി 50 മാസ ചിട്ടിയോ 100 മാസ ചിട്ടിയോ; 2 വഴികളും അറിഞ്ഞിരിക്കാം; വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തെല്ലാം

Spread the love


Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

5,000 രൂപയുടെ100 മാസ ചിട്ടി

100 മാസ കാലാവധിയുള്ള 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധാരണ ചിട്ടിയിൽ പരമാവധി 5,000 രൂപയാണ് അടവ് വരുന്നത്. ചിട്ടി പരമാവധി ലേല കിഴിവായ 30 ശതമാനത്തിൽ ലേലം പോകുന്ന മാസങ്ങളിൽ 3,750 രൂപയാണ് അടയ്ക്കേണ്ടത്. 40 മുതൽ 45 മാസം സാധാരണ ​ഗതിയിൽ ചിട്ടി 30 ശതമാനം താഴ്ന്ന് പോകാനാണ് സാധ്യത.

Also Read: ‘സീറോ കോസ്റ്റ്’ പേരിൽ മാത്രം; ചെലവ് രഹിത ഇഎംഐകൾ പലിശ ഈടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ

ചിട്ടി പരമാവധി ലേല കിഴിവിൽ പോകുമ്പോൾ 3.50 ലക്ഷം രൂപയാണ് ലഭിക്കുക. ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പരമാവധി ലേല കിഴിവ് 1,250 രൂപയാണ്. സാധരണ ​ഗതിയിൽ 50-55 മാസത്തിന് ശേഷം ലേലം വിളിച്ചെടുക്കുന്നൊരാൾക്ക് 4 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 4.25 ലക്ഷം രൂപ വരെ ലഭിക്കുന്ന ചിട്ടിയാണിത്. 

Also Read: പലിശ നിരക്ക് പുതുക്കി കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ബാങ്കുകൾ; സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിന് നേടാം ഇനി 8% പലിശ; വിട്ടുകളയല്ലേ

10,000 രൂപയുടെ 50 മാസ ചിട്ടി

കാലാവധി കുറഞ്ഞ ചിട്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് ലാഭകരമാണ് 50 മാസ ചിട്ടികള്‍. വലിയ ചിട്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് വിളിച്ചെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്നതും 50 മാസ ചിട്ടികളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. 50 മാസ കാലാവധിയുള്ള 5 ലക്ഷത്തിന്റെ ചിട്ടിയിൽ പരമാവധി മാസ തവണ വരുന്നത് 10,000 രൂപയാണ്. പിന്നീടുള്ള മാസങ്ങളിൽ ലാഭ വിഹിതം കിഴിച്ചുള്ള തുക അടച്ചാല്‍ മതിയാകും. 30 ശതമാനമാണ് പരമാവധി ലേല കിഴിവ്. 

Also Read: കയ്യില്‍ 5 ലക്ഷം വന്നാല്‍ നിക്ഷേപിക്കും മുന്‍പ് 10 വട്ടം ചിന്തിക്കണം; 10 മികച്ച അവസരങ്ങളിതാ

1.50 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് പരമാവധി താഴ്ത്തി വിളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പരമാവധി ലേല കിഴിവിൽ ചിട്ടി വിളിച്ചെടുത്തൊരാൾക്ക് 3.50 ലക്ഷം രൂപയാണ് ലഭിക്കുക. 1.50 ലക്ഷം രൂപയിൽ ഫോർമാൻസ് കമ്മീഷൻ കിഴിച്ചുള്ള തുക ചിട്ടി അം​ഗങ്ങൾക്കിടയിൽ വീതിച്ച് നൽകും.

1.50 ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് ഫോർമാൻസ് കമ്മീഷനായ 25000 രൂപ കിഴിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന് 1.25 ലക്ഷം രൂപ 50 പേർക്കായി വീതിക്കും. ഒരാൾക്ക് ലാഭ വിഹിതമായി 2,500 രൂപ ലഭിക്കും. ഈ മാസങ്ങളിൽ 7,500 രൂപ അടച്ചാൽ മതിയാകും.

ഒന്നിലധികം പേർക്ക് ചിട്ടി ആവശ്യമായി വരുന്ന മാസങ്ങളിൽ നറുക്കിലൂടെയാണ് ചിട്ടി പണം നൽകുന്നത്. 4 വര്‍ഷവും 2 മാസവുമാണ് ചിട്ടിയുടെ കാലാവധി. മാസത്തില്‍ ഒരാള്‍ക്കാണ് ചിട്ടി ലഭിക്കുന്നത്. കാലാവധിയിൽ ചിട്ടി പണം വാങ്ങുന്നവർക്ക് ഫോർമാൻസ് കമ്മീഷൻ കിഴിച്ചുള്ള തുക ലഭിക്കും. ഫോര്‍മാന്‍ കമ്മീഷൻ കിഴിച്ചാൽ 4.75 ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കും. ഇതിനൊപ്പം ജിഎസ്ടി, ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ചാർജ് എന്നിവ കിഴിച്ച് ഏകദേശം 4,70,264 രൂപ ലഭിക്കും.Source link

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!