‘പണം വളരാന്‍ നേർ വഴികൾ’; സാമ്പത്തികമായി നേട്ടം കൊയ്യാന്‍ ഇക്കാലത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട 4 നിക്ഷേപങ്ങള്‍

Spread the loveദീര്‍ഘകാല നിക്ഷേപത്തിന് ദീര്‍ഘകാല ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടാകും. വിരമിക്കല്‍ കാല ചെലവുകളോ വീട് വെയ്ക്കലോ, മക്കളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, വിവാഹം തുടങ്ങി ഓരോരുത്തര്‍ക്കും വ്യത്യസ്ത ആവശ്യങ്ങളായിരിക്കും. ആവശ്യം എന്തു തന്നെയായാലും നിക്ഷേപത്തിന് പണപ്പെരുപ്പത്തെ മറികടക്കുന്ന ആദായം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയാണ് അടിസ്ഥാനമായി കണേണ്ടത്. പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് ഉയർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ വാങ്ങൽ ശേഷി കുറയുന്നതിനാൽ ആവശ്യമായ ആദായമില്ലെങ്കിൽ ആവശ്യ സമയത്ത് പണംSource link

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Facebook Comments Box
error: Content is protected !!