പോസ്റ്റ് പിൻവലിച്ചതല്ല, പാർട്ടി നിലപാട് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചതാണെന്ന് മന്ത്രി എംബി രാജേഷ്

Spread the love


Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

പാർട്ടി നിലപാട് തന്നെയാണ് മന്ത്രിയായ തന്റെയും നിലപാട്.അതിൽ ഗവർണറുടെ പ്രീതിയും അപ്രീതിയും കണക്കിലെടുത്തിട്ടില്ല.

Written by –

Zee Malayalam News Desk

|
Last Updated : Oct 18, 2022, 04:07 PM IST

Source link

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!