എസ്ബിഐയില്‍ സ്ഥിര നിക്ഷേപമിട്ടാല്‍ 7.65 ശതമാനം പലിശ നേടാം! ആർക്കൊക്കെ? നിബന്ധനകളറിയാം

Spread the love


എസ്ബിഐ പലിശ നിരക്ക്

ഒക്ടോബര്‍ 15നാണ് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കായ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്കുയര്‍ത്തിയത്. 2 കോടിക്ക് താഴെയുള്ള വിവിധ കാലാവധിയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് 10-20 അടിസ്ഥാന നിരക്കാണ് ഉയര്‍ത്തിയത്.

മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്കാണ് ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളില്‍ വലിയ നേട്ടം ലഭിക്കുന്നത്. എല്ലാ നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും 0.50 ശതമാനം അധിക നിരക്കും എസ്ബിഐ വീ കെയർ പദ്ധതി പ്രകാരം 0.30 ശതമാനവും ചില വിഭാ​ഗങ്ങൾക്ക് 1 ശതമാനം അധിക നിരക്കും എസ്ബിഐ നൽകുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തില്‍ പരമാവധി 7.65 ശതമാനം വരെ പലിശ സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കും.

മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് നേട്ടം.

7 ദിവസം മുതല്‍ 45 ദിവസം വരെ കാലാവധിയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് 3.50 ശതമാനം പലിശയാണ് മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. 179 ദിലസത്തേക്ക് 4.50 ശതമാനവും 210 ദിവസത്തേക്ക് 5.20 ശതമാനവും പലിശ ലഭിക്കും 1 വര്‍ഷം മുതല്‍ 2 വര്‍ഷത്തില്‍ കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് 6.10 ശതമാനവും പലിശ ലഭിക്കും. 

Also Read: പലിശ നിരക്ക് പുതുക്കി കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ബാങ്കുകൾ; സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിന് നേടാം ഇനി 8% പലിശ; വിട്ടുകളയല്ലേ

2 വര്‍ഷം മുതല്‍ 3 വര്‍ഷം വരെയുള്ള സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിന് 6.15 ശതമാനവും 3-5 വര്‍ഷത്തില്‍ കുറവുള്ള സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിന് 6.3 ശതമാനം പലിശയും ലഭിക്കും. 5 വര്‍ഷം മുതല്‍ 10 വര്‍ഷം വരെയുള്ള സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് 6.65 ശതമാനമാണ് എസ്ബിഐയില്‍ മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്ക് സാധാരണയായി ലഭിക്കുന്ന പലിശ നിരക്ക്. 

Also Read: നിക്ഷേപം ഇരട്ടിയാക്കുന്ന പദ്ധതിയുമായി സർക്കാർ കമ്പനി; 9 ലക്ഷമിട്ടാൽ 21 ലക്ഷം രൂപ ഉറപ്പ്; നോക്കുന്നോ

7.65 ശതമാനം ആർക്കൊക്കെ

നിലവിലെ പണപ്പെരുപ്പ നിരക്കിനേക്കാൾ ഉയർന്ന പലിശ നിരക്കായി 7.65 ശതമാനം എസ്ബിഐയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. എസ്ബിഐയില്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കും എസ്ബിഐ പെന്‍ഷന്‍കാര്‍ക്കും 1 ശതമാനം അധിക നിരക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. 60 കഴിഞ്ഞ പൗരന്മാര്‍ക്ക് 0.50 ശതമാനം അധിക നിരക്കും ലഭിക്കും.

ഇതുവഴി എസ്ബിഐ പെന്‍ഷന്‍കാരായ മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്ക്ക് 1.50 ശതമാനം അധിക നിരക്ക് ലിക്കും. 6.50 ശതമാനത്തിനൊപ്പം ഈ ആനുകൂല്യം കൂടി ചേർന്നാൽ 7.65 ശതമാനം പലിശ 5 വർഷത്തെ സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിന് ലഭിക്കും. 

Also Read: വമ്പന്‍ പലിശയുമായി എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി അടക്കമുള്ള വമ്പന്മാര്‍; 45 മാസത്തേക്ക് ലഭിക്കും 7.75%; നോക്കുന്നോ?

എസ്ബിഐ വീകെയർ

എസ്ബിഐയിൽ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പലിശ നിരക്ക് 6.65 ശതമാനമാണ്. എസ്ബിഐ വീകെയര്‍ സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങലുടെ ഭാ​ഗമായാണ് ഈ പലിശ നിരക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്കായി അവതരിപ്പിച്ച പ്രത്യേത നിക്ഷേപമാണ് എസ്ബിഐ വീകെയർ സ്ഥിര നിക്ഷേപം. ഇതുപ്രകാരം മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്ക് സാധാരണ ലഭിക്കുന്ന .50 അധിക നിരക്കിനൊപ്പം 0.30 ശതമാനം കൂടി ലഭിക്കും.

5 വര്‍ഷത്തിന് മുകളില്‍ കാലാവധിയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്കാണ് ഈ നിരക്ക്. സാധരണ നിക്ഷേപകർക്ക് 5 വർഷത്തിന് മുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിന് 5.85 ശതമാനമണ് പലിശ ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിനൊപ്പം 0.50+ 0.30 ശതമാനം ചേർത്താണ് മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് 6.65 ശതമാനം പലിശ നൽകുന്നത്. 2023 മാര്‍ച്ച് 31 വരെയാൻ് ഈ നിരക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.Source link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!