പാട്ടെഴുതി മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു; ഏറ്റുപാടി ജനങ്ങളും– News18 Malayalam

Spread the love


ഇരിങ്ങാലക്കുടയുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പ്രത്യേകതകളും വർണ്ണിക്കുന്ന മനോഹര ഗാനത്തിന് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

Source link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!