ആകെയുള്ളത് 13 സെന്റ് ഭൂമി; സിപിഎം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി മൂന്ന് ഭൂരഹിതർക്കായി 10 സെന്റ് ദാനം ചെയ്തു

Spread the loveബിനോയിയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മാതൃകാപരമായ ഈ പ്രവൃത്തി നാടാകെ ഏറ്റെടുത്തുകഴിഞ്ഞുSource link

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Facebook Comments Box
error: Content is protected !!