സെൻട്രൽ ഭാരത് സേവക് സമാജ് അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കി സംവിധായകൻ കണ്ണൻ താമരക്കുളം

Spread the loveപട്ടാഭിരാമൻ ,വിധി തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള വിഷയങ്ങളും കണ്ണൻ പൊതുജനമധ്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്Source link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!