സെൻട്രൽ ഭാരത് സേവക് സമാജ് അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കി സംവിധായകൻ കണ്ണൻ താമരക്കുളം

Spread the loveപട്ടാഭിരാമൻ ,വിധി തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള വിഷയങ്ങളും കണ്ണൻ പൊതുജനമധ്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്Source link

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Facebook Comments Box
error: Content is protected !!