പണത്തിന് പക്ഷമില്ല; സാധാരണക്കാരനും ലക്ഷങ്ങള്‍ നേടാന്‍ 3 ഹ്രസ്വകാല ചിട്ടികള്‍; വേഗത്തില്‍ പണക്കാരനാകാം

Spread the love


Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

3 ലക്ഷത്തിന്റെ ചിട്ടി

ചുരുങ്ങിയ മാസ അടവും എന്നാൽ നല്ലൊരു തുക നേടാനും സാധിക്കുന്നൊരു റെ​ഗുലർ ചിട്ടിയാണ് 5000 രൂപ മാസ അടവുള്ള 60 മാസ കാലാവധിയുള്ള 3 ലക്ഷത്തിന്റെ റെ​ഗുലർ ചിട്ടി. ആദ്യമാസം 5,000 രൂപയും പരമാവധി ലേല കിഴിവായ 30 ശതമാനത്തിൽ ലേലത്തിൽ പോകുന്ന മാസങ്ങളിൽ 3,750 രൂപയുമാണ്. നിത്യ പിരവ് സൗകര്യം ഉപയോ​ഗിക്കുന്നവർക്ക് ദിവസം പരമാവധി 200 രൂപ കരുതിയാൽ മതിയാകും.

 Also Read: ചിട്ടിയിൽ എങ്ങനെ ‘ഭാവി ബാധ്യത’ മറികടക്കാം; എല്ലാ വസ്തുവും കെഎസ്എഫ്ഇയിൽ ജാമ്യമാണോ? വ്യവസ്ഥകളറിയാം

ഈ ചിട്ടിയിൽ പരമാവധി 20 ആഴ്ചയോളം ചിട്ടി 30 ശതമാനം ലേല കിഴിവിൽ താഴ്ന്ന് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പരമാവധി കിഴിവിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ 2.10 ലക്ഷം രൂപയാണ് ലഭിക്കുക (ജിഎസ്ടി കുറയ്ക്കാതെ). 2.85 ലക്ഷം രൂപ കാലാവധിയില്‍ ലഭിക്കും. 40,000 രൂപയോളം ലാഭ വിഹിതം ലഭിക്കുന്ന ചിട്ടിയാണിത്.  

Also Read: ഒറ്റത്തവണ നിക്ഷേപത്തിലൂടെ മാസം 10,000 രൂപ നേടാം; പലിശയ്ക്കും നിക്ഷേപത്തിനും സര്‍ക്കാര്‍ ഉറപ്പ്; നോക്കുന്നോ

10 ലക്ഷത്തിന്റെ ചിട്ടി

20,000 രൂപ മാസ അടവും 50 മാസ കാലാവധിയുമുള്ള 10 ലക്ഷത്തിന്റെ റെ​ഗുലർ ചിട്ടി വേ​ഗത്തിൽ പണം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. ആദ്യ മാസം 20,000 രൂപയും 30 ശതമാനം കിഴിവിൽ ലേലം പോകുമ്പോൾ 15000 രൂപയുമാണ് അടവ് വരുന്നത്. 15 മുതല്‍ 20 മാസം വരെ ചിട്ടി പരമാവധി ലേല കിഴിവിൽ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മാസത്തിൽ പരമാവധി 5,000 രൂപ ലാഭ വിഹിതം ലഭിക്കും.

25 മാസത്തിന് ശേഷം 8 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ലേലം വിളിച്ചെടുക്കാനും സാധ്യതയുള്ള ചിട്ടിയാണിത്. 4 വർഷവും 1 മാസവും കൊണ്ട് 10 ലക്ഷത്തിന്റെ ചിട്ടി സ്വന്തമാക്കാം. പരമാവധി ലേല കിഴിവിൽ ചിട്ടി വിളിക്കുന്നൊരാൾക്ക് 7 ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കും. 

Also Read: ‘ഒറ്റദിവസത്തെ അബദ്ധം പതിനായിരങ്ങള്‍ നഷ്ടമാക്കും’; ചിട്ടിയിൽ ചേർന്നവർ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളിതാ

10 ലക്ഷം രൂപയുടെ ചിട്ടി

പെട്ടെന്ന് 8-9 ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യമായി വരുന്നവർക്ക് ചേരാൻ പറ്റിയ ചിട്ടിയാണ് 25,000 രൂപ പരമാവധി അടവുള്ള 40 മാസത്തിന്റെ ചിട്ടി. 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ റെ​ഗുലർ ചിട്ടിയാണിത്. ചിട്ടി പരമാവധി ലേല കിഴിവായ 30 ശതമാനം ലേലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ 18,750 രൂപ അടച്ചാൽ മതിയാകും. എന്നാൽ ഹ്രസ്വകാല ചിട്ടിയായതിനാൽ 3- 4 മാസത്തിനുള്ളിൽ ചിട്ടി ലേലം ആരംഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പരമാവധി കിഴിവിൽ പോകുമ്പോൾ 7 ലക്ഷം രൂപയാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

12 മാസത്തിനുള്ളില്‍ 8 ലക്ഷം രൂപ തോതിൽ ലേലം വിളിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ മുകളിൽ നൽകിയ 10 ലക്ഷത്തിന്റെ ചിട്ടിയേക്കാൾ ലാഭ വിഹിതം കുറവായിരിക്കും. പക്ഷേ വേ​ഗത്തിൽ പണം ലഭിക്കുന്നു എന്നതാണ് ​ഗുണം.

ചിട്ടി സ്ഥിര നിക്ഷേപമിട്ടാൽ

വിളിച്ചെടുത്ത ചിട്ടി കെഎസ്എഫ്ഇയിൽ തന്നെ സ്ഥിര നിക്ഷേപമിടാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ഇതിന് ബാങ്കുകളേക്കാൾ ഉയർന്ന പലിശയും കെഎസ്എഫ്ഇ നൽകുന്നു. ചിട്ടി പണത്തിൽ ഭാവി ബാധ്യതയ്ക്ക് തുല്യമായ തുക ചിട്ടി സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്കീമിലേക്കാണ് മാറ്റുക. ഈ നിക്ഷേപത്തിന് 7.50 ശതമാനം പലിശ ലഭിക്കും. ചിട്ടിയിലേക്ക് ഇതുവരെ അടച്ച തുക സാധാരണ സ്ഥിര നിക്ഷേപമായാണ് കണക്കാക്കുക. ഇതിന് 7 ശതമാനം പലിശ ലഭിക്കും.Source link

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!