ഈയാഴ്ച വില ഇടിയാവുന്ന ഓഹരി ഇതാ; ഷോര്‍ട്ട് സെല്‍ പരീക്ഷിക്കാം

Spread the love


Short Sell Call On Interglobe Aviation Stock As Breakdown All Important Support Levels | പക്കാ ടെക്‌നിക്കല്‍! ഈയാഴ്ച വില ഇടിയാവുന്ന ഓഹരി ഇതാ; ഷോര്‍ട്ട് സെല്‍ പരീക്ഷിക്കാം – Malayalam GoodreturnsSource link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!