2 ലക്ഷം രൂപയില്‍ കൂടുതല്‍ പണമിടപാട് നടത്തുന്നുണ്ടോ? ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങള്‍

Spread the loveഡിജിറ്റല്‍ പണമിടപാട് മാര്‍ഗങ്ങള്‍ സജീവമായെങ്കിലും ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ്#വ്യവസ്ഥയില്‍ കറന്‍സി ഇടപാടുകള്‍ നല്ലപോലെ നടക്കുന്നുണ്ട്. കറന്‍സി ഇടപാടുകള്‍ വഴി കണ്ണപ്പണത്തിന്റെ ഒഴുക്കുണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പല നിയന്ത്രണങ്ങളും കൊണ്ടു വന്നിട്ടുമുണ്ട്. നിയമ ലംഘനങ്ങള്‍ക്ക് വലിയ പിഴയും ലഭിക്കും. ഓരോ തരം കറന്‍സി ഇടപാടിനും പരിധി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വീകരിക്കുകയോ നല്‍കുകയോ ചെയ്യുന്ന തുക പൂര്‍ണമായും പിഴയായി നല്‍കണം എന്നതാണ് ഇതുSource link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!