നെല്ല് സംഭരണത്തിലെ അനിശ്ചിതത്വം കർഷകരെ വലയ്ക്കുന്നു; വിലക്കയറ്റം രൂക്ഷമായിട്ടും സർക്കാർ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നുവെന്ന് ചെന്നിത്തല

Spread the love അടുത്തിടെയായി ഇരട്ടിയിലധികം വിലയാണ്  സാധനങ്ങള്‍ക്ക് വര്‍ധിച്ചിരിക്കുന്നത്Source link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!