കോട്ടപ്പുറം ജലോത്സവത്തിൽ മഹാദേവിക്കാട് കാട്ടിൽ തെക്കതിൽ വിജയികളായി; കേരള പൊലീസിന്‍റെ ചമ്പക്കുളം രണ്ടാമത്

Spread the loveഉജ്ജ്വലമായ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് പള്ളത്തുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബ്ബിന്റെ മഹാദേവിക്കാട് കാട്ടിൽ തെക്കതിൽ ചുണ്ടൻവള്ളം ഒന്നാം സ്ഥാനവും പൊലീസ് ബോട്ട് ക്ലബ്ബിന്റെ ചമ്പക്കുളം ചുണ്ടൻ രണ്ടാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കിയത്Source link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!