കുട്ടികളെ തൊട്ടാൽ വിവരമറിയും: വരുന്നു ഒരു ‘കുഞ്ഞാപ്പ്’

Spread the loveറിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കേസുകള്‍ ജില്ലാതലത്തില്‍ റാപിഡ് റെസ്‌പോന്‍സ് ടീം പരിഹരിക്കുംSource link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!