ഇരട്ട നരബലി കേസിൽ പ്രതികൾ ഇല്ലാതെ ഡമ്മി പരീക്ഷണം ആരംഭിച്ചു– News18 Malayalam

Spread the love


എത്ര പഴക്കവും ആഴത്തിലുമുള്ള മൃതദേഹം മണത്ത് കണ്ടെത്താൻ വൈദഗ്ദ്ധ്യമുള്ള കടാവർ ഇനത്തിലുള്ള രണ്ടു നായകളെയും എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്

Source link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!