അരിക്കൊമ്പൻ ദേശീയപാത മുറിച്ചുകടന്നു; ചിന്നക്കനാലിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് ആശങ്ക

Spread the loveകമ്പംമെട്ട്- ബോഡിമെട്ട് മേഖലയ്ക്ക് സമീപത്തെ വന പ്രദേശത്ത് കൂടി, മതികെട്ടാന്‍ ചോലയിലേയ്ക്കും ചിന്നക്കനാലിലേയ്ക്കും തിരികെ എത്താന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും വിലയിരുത്തുന്നുSource link

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Facebook Comments Box
error: Content is protected !!